โรคมือเท้าปาก ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก

0
564
โรคมือเท้าปาก ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก

รู้จักอาการ วิธีรักษา และการป้องกันไม่ให้เกิด โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก หรือ Hand – Foot – and- Mouth Disease (HFMD) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันอย่างหนึ่ง ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน เช่น เชื้อไวรัสค็อกซ์แซกกี ชนิดเอ ซึ่งพบมากในบ้านเรา โดยปกติ เชื้อไวรัสสายพันธุ์ไวรัสค็อกซ์แซกกี ชนิดเอ จะไม่รุนแรงเท่ากับเชื้อไวรัสค็อกซ์แซกกี ชนิดบี หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ เอนเทอโรไวรัส 71 (EV71) ซึ่งมีฤทธิ์ในการทำลายเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายได้หลายระบบ ทั้งระบบประสาท และการหายใจ จนอาจทำให้เด็กเสียชีวิตได้

เชื้อไวรัสของโรคมือ เท้า ปาก จะอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของลำไส้ สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายโดยระบบการหายใจ ผ่านทางการไอ การจามรดกันของเด็ก และระบบทางเดินอาหาร ผ่านทางน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มหรือแผลพุพอง หรืออุจจาระ ทั้งนี้ โรคมือ เท้า ปากในบ้านเราจะมีการระบาดสองระยะ คือ ช่วงแรกระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม และช่วงที่สอง ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

โรคมือเท้าปาก

อาการของโรคมือ เท้า ปาก

หลังได้รับเชื้อไวรัสประมาณ 4-6 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการคล้ายคนเป็นไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้สูง ปวดศีรษะ และอาเจียน หลังจากนั้นอีกประมาณ 2-3 วันจะเริ่มมีอาการเจ็บในปาก เพราะเป็นแผลร้อนใน และไม่ยอมกินอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงขึ้นที่ลิ้น เหงือก ในคอ และที่กระพุ้งแก้ม รวมไปในบริเวณอื่นๆ เช่น ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และที่ก้น ซึ่งตุ่มเหล่านี้จะมีลักษณะพองใส ทำให้บริเวณรอบๆอักเสบและแดง ต่อมาจะแตกออกเป็นแผล โดยมักไม่มีอาการคันแต่อย่างใด ซึ่งถ้าหากในระหว่างนี้ผู้ป่วย ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆร่วมด้วย อาการไข้ และตุ่มเหล่านี้จะค่อยๆทุเลาและหายเป็นปกติได้เองในระยะเวลา 7-10 วัน แต่ถ้าหากได้รับเชื้อไวรัสชนิดเอนเทอโรไวรัส 71 (EV71) ก็อาจทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเป็นอัมพาต หรือเสียชีวิตได้

 

คลิกเพื่ออ่านต่อหน้าถัดไป

ความเห็น