กรุ๊ปเลือด เสี่ยงโรค และคำแนะนำสุดเวิร์คเพื่อ Stay Strong

0
17
กรุ๊ปเลือด เสี่ยงโรค

กรุ๊ปเลือด เสี่ยงโรค และคำแนะนำสุดเวิร์คเพื่อ Stay Strong

กรุ๊ปเลือด เสี่ยงโรค คือหนึ่งในความอัศจรรย์ของร่างกาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 กรุ๊ป ได้แก่ เอ (A) บี(B) เอบี(AB) และโอ (O) กล่าวคือ ในแต่ละกรุ๊ปเลือดจะมีแอนติเจน (Antigen) ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันอยู่บนเม็ดเลือดแดง ส่งผลให้สุขภาพของคนแต่ละกรุ๊ปเลือดมีความแข็งแรงหรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคแตกต่างไป

โรคหรืออาการผิดปกติที่เป็นความเสี่ยงของคนแต่ละกรุ๊ป ดังนี้

กรุ๊ปเลือด, กรุ๊ปโอ, กรุ๊ปเอ, กรุ๊ปบี, กรุ๊ปเอบี, กรุ๊ปเลือด เสี่ยงโรค, ความเครียด

ศูนย์การแพทย์ทหารผ่านศึก ประเทศสหรัฐอเมริกา เชื่อว่า ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล(Cortisol )ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของคนแต่ละกรุ๊ปเลือดแตกต่างกัน สำหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือดเอมีการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอลมากผิดปกติ  จึงเป็นสาเหตุให้คนกรุ๊ปเลือดเอมีความเครียดสะสมมากว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆ

  1. มะเร็งตับอ่อน

นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือดเอ บี และเอบี สามารถเหนี่ยวนำเชื้อแบคทีเรีย  H.pylori บริเวณตับและลำไส้ ให้เป็นมะเร็งตับอ่อนได้  แต่สำหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือดโอ ที่ไม่มีแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงที่น้อยกว่ากรุ๊ปอื่น

  1. โรคหัวใจ

จากการศึกษาของสถาบันวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ป่วยโรคหัวใจมากกว่า 23 เปอร์เซ็นมีกรุ๊ปเลือดเอบี  ถือเป็นกรุ๊ปเลือดที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากที่สุด

หน้าถัดไปเป็นวิธีป้องกันสุดเจ๋ง

ความเห็น