เมื่อไม่อยากกลายเป็นคนอกตัญญู

0
20
เมื่อไม่อยากกลายเป็นคนอกตัญญู

เมื่อไม่อยากกลายเป็นคนอกตัญญู

เมื่อไม่อยากกลายเป็นคนอกตัญญู

คําว่า “กตัญญู”ในที่นี้หมายถึงรู้อุปการะที่บุคคลนั้นหรือสิ่งนั้นทําให้คือรู้คุณของบุคคลนั้นหรือสิ่งนั้น

คำว่า “กตเวที” หมายถึง  ตอบแทนบุญคุณของบุคคลนั้นหรือสิ่งนั้น

ลองมาดูคำถามจากผู้อ่านส่งมาถึงพระอาจารย์ที่ว่าด้วยเรื่อง กตัญญู หรือไม่ อกตัญญู

Q : หลังจากที่แม่ของดิฉันเสียไปได้ 5ปี พ่อก็เริ่มมีผู้หญิงคนใหม่ทั้งๆที่ท่านอายุมากแล้ว ดิฉันจึงไม่เห็นด้วย ตั้งแต่นั้นพ่อก็เริ่มไม่มีเวลาให้ครอบครัวเหมือนแต่ก่อน เพราะต้องไปมาระหว่างบ้านของเรากับผู้หญิงคนใหม่ จนกระทั่งล่าสุด พ่อขอให้ผู้หญิงคนดังกล่าวมาพักที่บ้านชั่วคราว ซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยจึงมีปากเสียงกันรุนแรง ท่านเริ่มลงมือทําร้ายดิฉัน จนมือของท่านเลือดออกหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไป ดิฉันก็โทร.ไปขอโทษพ่อที่ดิฉันเถียงท่านและทําให้ท่านบาดเจ็บแต่ก็ยังยืนกรานเช่นเดิมว่าจะไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ที่บ้าน อย่างนี้ดิฉันถือเป็นลูกอกตัญญูหรือไม่คะ

A : การดูแลบุพการีมีสองอย่าง 1 ดูแลทางกาย  2. ดูแลทางใจกตัญญูหรืออกตัญญูตัดสินได้ทันทีเมื่อเอา  2 ข้อนี้มารวมกัน คุณโยมดูแลท่านทั้งทางกายและทางใจหรือไม่ ถ้าดูแลดีครบถ้วนทั้งสองข้อก็อย่าได้กังวลเรื่องกตัญญู หรืออกตัญญู   จงทําให้ท่านดีใจตอนมีลมหายใจ จงทําให้ท่านชื่นใจตอนยังมีความรู้สึก จงทําให้ท่านหมดทุกข์ตอนได้คุยกับลูกหลาน การที่คุณโยมไม่ยินยอมให้ผู้หญิงคนนั้นเข้าบ้าน ก็ถือเป็นสิทธิ์ของคุณโยม เพราะเป็นบ้านของคุณโยม แต่ถ้าห้ามผู้หญิงคนนั้นไม่ให้เข้าบ้านของพ่อ ถือว่าคุณโยมทําผิดจงแยกแยะ ระหว่างพ่อผู้มีพระคุณออกจากคนอื่นอย่าทะเลาะกับผู้มีพระคุณเพราะคนอื่นเลยชีวิตคนเราสั้นนักจงดูแลท่านให้ดีที่สุดหลีกเลี่ยงการทะเลาะกับท่านดูแลท่านเพราะถ้าท่านจากไปแล้วเราจะได้ไม่เสียใจภายหลัง

Q : ถ้าแม่ของเราจิตใจฝักใฝ่การพนัน ไม่ยอมทําบุญทําทาน นินทาพระสงฆ์ ขัดขวางการทําบุญ ชอบนินทาใส่ร้าย คนเป็นลูกควรทําอย่างไรคะ

A : พระพุทธองค์ตรัสว่า การดึงบุพการีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เข้าสู่สัมมาทิฏฐินั้น เป็นการแสดงความกตัญญูตอบแทนคุณท่านอย่างสูงสุด ดังนั้นการพยายามหาวิธีการที่ถูกต้องอ่อนโยน ค่อยๆดึงท่านให้เลิกเล่นการพนัน ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่น ฯลฯ คือสิ่งที่ลูกพึงกระทําส่วนเทคนิควิธีการนั้นตอบให้ชัดยาก เพราะขึ้นอยู่กับพื้นฐานและสถานการณ์ความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่หากเริ่มต้นด้วยจิตที่ประกอบด้วยความรัก ความปรารถนาดีต่อท่านเชื่อว่าวิธีการที่ประณีต แยบยล ย่อมไม่พ้นสติปัญญาของเราแน่นอน เราไม่ต้องรีบหวังผล แต่ให้ทนทําไปอย่างต่อเนื่องแม้จะเลิกขาดไม่ได้ทั้งหมด เพียงแค่ลดลงบ้างก็ถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ทั้งต่อท่านและตัวเราเอง เพราะเหตุปัจจัยสําคัญ

ถ้าเราเป็นคนมีความกตัญญูต่อบุพการีด้วยจิตใจที่ดี สิ่งที่เราจะได้รับกลับมาจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ

 

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านหน้าถัดไป

ความเห็น