สัญญาณเตือน ระบบขับถ่าย ไม่เวิร์ค ก่อโรคชัวร์

0
73
ระบบขับถ่าย

สัญญาณเตือน ระบบขับถ่าย ไม่เวิร์ค ก่อโรคชัวร์

เมื่อพูดถึง ระบบขับถ่าย นอกเหนือจากโรคริดสีดวงทวารหนักที่ใครหลายคนเคยเป็นและรับรู้ถึงความทรมานเป็นอย่างดีแล้ว คุณทราบไหมครับว่า ยังมีโรคอีกมากมายที่เกิดขึ้นได้บริเวณทวารหนัก ที่เราเรียกกันว่า กลุ่มอาการทวารหนักผิดปกติ ซึ่งหากปล่อยปละละเลย ไม่รีบรักษา อาจมีผลเสียต่อร่างกายตามมาได้

ทวารหนักผิดปกติเพราะอะไร

ทวารหนักเป็นอวัยวะส่วนสุดท้ายของลำไส้ ภายในประกอบด้วยกล้ามเนื้อหูรูดสองชนิด คือ กล้ามเนื้อหูรูดภายใน (Internal Sphincter) ซึ่งถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของจิตใจและกล้ามเนื้อหูรูดภายนอก (External Sphincter) ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับของจิตใจ และมีหน้าที่สำคัญคือควบคุมการเปิด – ปิดของทวารหนักในขณะที่ร่างกายขับถ่ายของเสีย

แม้ทวารหนักจะถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญของระบบขับถ่ายที่ทำงานหนัก แต่เชื่อไหมครับว่า อวัยวะส่วนนี้ถูกพูดถึงน้อยมากเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆ

นายแพทย์เจริญ เดโชธนวัฒน์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงอาการทวารหนักทำงานผิดปกติไว้ว่า เกิดจากการที่ร่างกายของเราได้รับเชื้อโรคบางชนิดเข้าไปในระบบขับถ่าย ได้รับอุบัติเหตุจนระบบขับถ่ายกระทบกระเทือน มีพยาธิในลำไส้ใหญ่ หรือเกิดจากการรักษาความสะอาดไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ทวารหนักไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

เราสามารถจำแนกความผิดปกติของทวารหนักได้ตามอาการดังนี้ครับ

  1. แผลปริที่ขอบทวารหนัก (anal fissures)

สาเหตุและอาการ

เกิดจากอาการท้องผูกเรื้อรังจนทำให้มีอุจจาระที่แข็งมากไปเบียดเยื่อบุขอบทวารหนักจนเกิดเป็นแผลอักเสบ ในการขับถ่ายแต่ละครั้ง เมื่อกล้ามเนื้อหูรูดหดตัวเพื่อขับอุจจาระออกมาจะยิ่งดึงให้รอยปรินั้นแยกออกมากขึ้น และทำให้เจ็บมากเวลาก่อนและหลังการถ่ายอุจจาระ ในรายที่เป็นมากอาจมีเลือดออกมาด้วย

  1. ฝีคัณฑสูตร (anorectal abscesses)

สาเหตุและอาการ

ร่างกายได้รับเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเข้าไป ทำให้เกิดฝีเม็ดใหญ่ข้างในเป็นหนองขึ้นที่บริเวณขอบทวารหนัก หรือฝีรอบขอบทวารหนัก ทำให้รู้สึกเจ็บเวลานั่งและขับถ่าย

  1. แผลชอนทะลุ (anorectal fistulas)

สาเหตุและอาการ

เกิดจากอาการอักเสบที่ลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาถึงทวารหนัก ทำให้ช่องเปิด – ปิดระหว่างลำไส้ใหญ่ส่วนปลายกับผิวหนังรอบๆ ผิดปกติ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณทวารหนักเป็นอย่างมากเวลาขับถ่าย

  1. คันทวารหนักเรื้อรัง(pruritus ani)

สาเหตุและอาการ

เกิดจากมีพยาธิเข็มหมุดหรือพยาธิเส้นด้ายอาศัยอยู่ในบริเวณทวารหนักหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือจุดซ่อนเร้นรุนแรงเกินไป การสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบ การรักษาความสะอาดที่บริเวณทวารหนักไม่ดีพอ ผู้ป่วยมักจะมีอาการคันเรื้อรังบริเวณขอบทวารหนัก หากเกาก็จะยิ่งทำให้ผิวหนังในบริเวณนั้นอักเสบและระคายเคืองมากขึ้น

อ่านต่อหน้าที่ 2

ความเห็น