ปฎิบัติตัวอย่างไร เมื่อเกิดอาการ “บ้านหมุน”

0
12127
บ้านหมุน

บ้านหมุน

อาการ บ้านหมุน เกิดได้กับทุกเพศ ทุกวัย หากเกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรม เช่น ขับรถ เดินข้ามถนน จะเป็นการเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น เมื่อเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ขอแนะนำให้หยุดพักกิจกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียทางร่างกาย ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เราไม่รู้ตัวได้

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการเวียนศีรษะมีหลายลักษณะ เช่น เวียนศีรษะแบบบ้านหมุน คือ รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเคลื่อนไหว มึน ๆ งง ๆ แต่ไม่หมุน รู้สึกโคลเคลง หรือทรงตัวลำบาก บางคนอาจมีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม และอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย

ปวดหัว

สาเหตุของการเวียนศีรษะ

  1. ส่วนหนึ่งเกิดจาก เรื่องของหูชั้นใน เช่น ตะกอนหินปูนหูชั้นในหลุด ซึ่งอาการบ้านหมุนจะสัมพันธ์กับท่าทาง
  2. เกิดจากน้ำในหูไม่เท่ากัน จนทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน เป็นระยะเวลา นานกว่า 20 นาที ร่วมกับมีเสียงดังในหู และการได้ยินลดลง
  3. เส้นประสารทการทรงตัวอักเสบ จะเวียนศีรษะบ้านหมุนนานเป็นวัน หรือเป็นสัปดาห
  4. เกิดจากผลข้างเคียงของการใช้ยาบางชนิด
  5. สาเหตุอื่น ๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง , ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ , โรคความดันโลหิตสูง , ไมเกรน

คลิกเพื่ออ่านหน้าถัดไป

ความเห็น