วันเด็ก ปีนี้ พาลูกจูงหลานมาทำ “เจลลี่แสนอร่อย” ที่สถานี สวทน. @กระทรวงวิทยาศาสตร์

0
228

จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้วสำหรับงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์”ที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ สำหรับปี 2560 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ’ ซึ่งเป็นการน้อมนำเอาหลักการทรงงาน และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาจัดแสดงในรูปแบบสถานีกิจกรรม ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ

ภายในงานน้องๆ จะได้ตื่นตา ตื่นใจ ไปกับกิจกรรมในสถานีแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์กว่า 29 สถานี มีกิจกรรมสนุกกว่า 100 กิจกรรม อาทิสถานี “เจลลี่พระราชทาน ของขวัญของพ่อ” ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ผู้ดำเนินโครงการฟู้ดอินโนโพลิส เมืองนวัตกรรมอาหารจัดขึ้น

วันเด็กแห่งชาติ

ภายในสถานี “เจลลี่พระราชทาน ของขวัญของพ่อ” น้องๆ จะได้ทำความรู้จักกับ ‘เจลลี่พระราชทาน’ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันคิดค้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ประสบปัญหาความพิการของอวัยวะบดเคี้ยว ได้มีอาหารที่ดีต่อสุขภาพรับประทาน นอกจากได้ความรู้แล้ว น้องๆ ยังจะได้ลงมือทำเจลลี่รสผลไม้ด้วยตัวเอง พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบปัญหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อรับของที่ระลึกจาก สวทน. อีกด้วย

วันเด็กแห่งชาติ

ขอเชิญผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวชมงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ 2560” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

ความเห็น