เชิญชวนอบรม “คลายปม อบรมจิต พินิจความตาย” โดย ครูหนุ่ย-งามจิต มุทะธากุล

0
1073
อบรมจิต

เชิญชวนอบรม “คลายปม อบรมจิต พินิจความตาย” โดย ครูหนุ่ย-งามจิต มุทะธากุล

กองทุนพัฒนาจิตด้วยธรรมะและการสั่งจิตใต้สำนึก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม คลายปม อบรมจิต พินิจความตาย”  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยากร ครูหนุ่ย-งามจิต มุทะธากุล นักพัฒนาจิตด้วยธรรมะและการสั่งจิตใต้สำนึก เจ้าของคอลัมน์ Power of Mind นิตยสาร Secret

สถานที่ ห้องประชุม โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 49 ทื่นั่ง

เนื้อหาสำคัญในหลักสูตรนี้ เรียนรู้ธรรมชาติของจิต  การทำงานและอิทธิพลของจิตที่ต่อชีวิตมนุษย์  การตายและความตาย  วิถีจิตทั้งก่อนตายและหลังตาย  วิถีจิตดวงสุดท้ายสำคัญและทำงานอย่างไร เรียนรู้การทำสมาธิเตรียมจิตเข้าสู่ความตาย  ฝึกสมาธิเข้าสู่กระบวนการตาย  เรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิแบบง่ายๆ เข้าสู่สมาธิได้เร็ว เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมในมุมมองที่ถูกต้อง เปลี่ยนทัศนคติให้มองโลกได้ตรงตามความเป็นจริง ปลดเปลื้องสิ่งที่ค้างคาในใจออกไปให้หมด แก้ไขความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับตัวเอง

รายละเอียด ไม่มีค่าใช้จ่าย..มีอาหารกลางวันและของว่างเช้าบ่าย สำรองที่นั่งที่…dhamtool@gmail.com

ความเห็น