คลิปเสียงสั่งจิตเพื่อการนอนหลับ

0
4284
สั่งจิต

คลิปเสียง ” สั่งจิต ” เพื่อการนอนหลับ

อ.พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา ชมรมจิตวิทยาสมาธิ ได้จัดทำคลิปเสียง สั่งจิต ใต้สำนึกเพื่อการนอนหลับ โดยมีเสียงสั่งจิตประกอบด้วยเพลงบรรเลงเพื่อนำเข้าสู่ขั้นภวังค์ เน้นให้เกิดความผ่อนคลายมากที่สุด สามารถใช้เสียงนึ้ฝึกการทำสมาธิตามหลักจิตวิทยาได้ด้วย

ขอมอบให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศที่ไม่สะดวกมาเข้าคลาสอบรมหรือขอคำปรึกษาของชมรมได้ ได้ข่าวมีลูกศิษย์หลายท่านมีปัญหาสุขภาพ ความเครียด นอนไม่หลับก็ขอให้นำเสียงนี้ไปฝึกการสั่งจิตใต้สำนึกเพิ่มตามที่ผมได้สอนไปก่อนหน้านี้แล้ว

ขอให้ความสุขกาย สบายใจและปัญหาต่างๆได้หายไปจากท่านที่พยายาม ดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาในทุกๆวัน ด้วยความปราถนาดีจาก อาจารย์พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ info@medihealing.com โทรศัพท์ 084-3539-590

https://www.youtube.com/watch?v=yZcru4oVAFc

ดูผลงานด้านจิตวิทยาของ อ.พงศ์ปกรณ์ ได้ที่ www.medihealing.com
www.facebook.com/medihealing.com และ www.facebook.com/Aj.Phongpakorn
ติดต่อ อ.พงศ์ปกรณ์ โดยตรง ได้ที่ โทร.084-3539-590

เครดิต: Korn Fabrio Charoenwattanasupt

ความเห็น