แบบทดสอบวัดวิธีการจำ…คุณถนัดการจดจำแบบไหนกันแน่?

0
630
วิธีการจำ

แบบทดสอบวัด วิธีการจำ…คุณถนัดการจดจำแบบไหนกันแน่?

ดอกเตอร์บรูเนอร์ ฟอร์สต์ (Bruno Forst, Ph.D.) อธิบาย วิธีการจำ ของมนุษย์ไว้ในหนังสือเรื่อง Stop Forgetting  ว่า  คนเรามีวิธีจำ 3 แบบ คือ  การจำด้วยการมองเห็น (eye-minded)  การจำด้วยการได้ยิน (ear-minded) และการจำด้วยการสัมผัส (motor-minded)  แต่ละคนมีวิธีจำทั้งสามแบบอยู่ในตัว แต่จะถนัดเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งราวร้อยละ 60 – 80 การรู้ว่าเราเป็นคนจดจำแบบไหนจะทำเราให้สามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและจำได้ดีขึ้น

ตอบคำถาม: หลังดูภาพยนตร์จบคุณจะ…

ก.จำสีหน้าท่าทางและการแต่งตัวของตัวละครได้ดีมาก แต่จำคำพูดของตัวละครไม่ค่อยได้

ข.จำไดอะล็อกของตัวละครได้แม่นแต่อาจอธิบายไม่ได้ว่ามีลักษณะท่าทาง สีหน้า หรือแต่งตัวอย่างไร

ค.จำฉากที่ประทับใจจริงๆ ได้ครบถ้วนทว่าคนกลุ่มนี้จะมีจำนวนน้อยกว่าสองกลุ่มแรก

 

เฉลย

ก. คุณจำได้ดีที่สุดจากการมองเห็น การอ่านหนังสือ สามารถจำรูปประโยค หรือวรรคทองต่างๆ ได้ดี

ข.คุณจำได้ดีที่สุดจากการได้ยิน การฟัง สามารถแยกแยะเสียงหรือสำเนียงได้ดี และจับความหมายที่แทรกอยู่ในน้ำเสียงได้

ค.คุณจำได้ดีที่สุดจากการสัมผัส การลิ้มรส และการดมกลิ่น ซึ่งทั้งหมดนี้จะดึงความทรงจำเก่าๆ ให้กลับมาได้ง่ายที่สุด

 

Tips ช่วยจำสำหรับคนที่มีความจำแต่ละแบบ

ก. ควรทบทวนเอกสารสำคัญด้วยการอ่านซ้ำทุกครั้ง หรือหากต้องการท่องจำตำราเรียน ควรวาดภาพประกอบความเข้าใจ

ข. ในการประชุมหรือพูดคุยเรื่องงานที่สำคัญ แนะนำให้คุณอัดเสียงเก็บไว้ฟังภายหลัง ส่วนคนที่อยู่ในวัยเรียน ควรอ่านหนังสืออัดเทปและเปิดฟังเพื่อทบทวนบทเรียนช่วงใกล้สอบ

ค.ในการเรียนหรือการประชุม ควรจดไปด้วย หรือหาลูกบอลบีบไปด้วยขณะฟังบรรยายหรืออาจกระตุ้นความจำด้วยการจุดเทียนหอมระหว่างอ่านหนังสือ

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านเทคนิคจำเก่ง

ความเห็น