7 ทริคดีๆ ชวนพ่อแม่เข้าวัด  

0
1893
ชวนพ่อแม่เข้าวัด

7 ทริคดีๆ ชวนพ่อแม่เข้าวัด

การมีครอบครัวอบอุ่น มีหน้าที่การงานดี มีเงินทองใช้ อาจทำให้ชีวิตมีความสุขจนมองไม่เห็นความทุกข์ ซึ่งอาจกลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านปฏิเสธการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของลูก ๆ ที่จะ ชวนพ่อแม่เข้าวัด ได้รู้จักการทำทานรักษาศีล เจริญภาวนา ศึกษาธรรมะตามแนวทางของพระพุทธเจ้า

คุณกิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ เป็นผู้หนึ่งที่ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขโดยใช้ธรรมะนำทางเธอเผยกลยุทธ์เด็ดให้คุณลูก ๆ ทั้งหลายได้นำไปใช้เพื่อชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดดังต่อไปนี้

 

1.ทำเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็น

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ท่านเชื่อว่าการเข้าวัดเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์คือต้องทำเป็นตัวอย่างให้เห็น ลูกต้องหมั่นเข้าวัดทำบุญทำทาน ถือศีล ปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โกรธน้อยลงใจเย็นขึ้น มีจิตเมตตามากขึ้น อัตตาตัวตนลดลง ฯลฯ โอกาสในการชักชวนท่านเข้าวัดก็ไม่ใช่เรื่องยาก

 

2.บอกเล่าถึงประโยชน์ของการไปวัดให้ท่านฟัง

ค่อย ๆ ใส่ข้อมูลโดยการหมั่นเล่าเรื่องราวที่เป็นกุศล อาจยกตัวอย่างของกัลยาณมิตรที่ไปทำบุญ ปฏิบัติธรรม ทำทาน รักษาศีลเจริญภาวนา แล้วมีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น มีบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้าน พ่อแม่ป่วย พอลูกไปบวชก็ทำให้พ่อแม่มีอาการดีขึ้น หรือมีคนรู้จักเข้าวัดบ่อย ๆ จากที่เมื่อก่อนร่างกายดูทรุดโทรมไม่มีความสุข แต่ตอนนี้หน้าตาผ่องใสขึ้นมาก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่รู้สึกดีและอยากปฏิบัติตามบ้าง

 

3.สร้างสิ่งแวดล้อมให้ท่านรู้สึกคุ้นเคยกับธรรมะ

วางซีดีและหนังสือธรรมะไว้ที่มุมต่าง ๆ ของบ้าน เปิดซีดีธรรมะฟังในขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำกับข้าว ทำงานบ้าน หรือแม้กระทั่งขณะขับรถ ฯลฯ หรือเปลี่ยนบรรยากาศมาดูวิดีโอธรรมะบ้าง รวมถึงหมั่นพูดคุยธรรมะกับพ่อแม่ เพื่อให้ท่านได้ซึมซับธรรมะทุก ๆ วัน

คลิกเลข 2 ด้านล่างเพื่ออ่านหน้าถัดไป

ความเห็น