ลิ้นหัวใจซ่อมได้ …. ไม่ต้องเปลี่ยน

การมาพบแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป รีบตรวจเสียตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงของโรคร้ายในอนาคต

5 หลักคิด ใช้ชีวิตอยู่อย่างพากเพียรเพื่อเตรียมตัวตาย โดย คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช

หากใช้ชีวิตให้ได้อย่างที่กล่าวมานี้ พร้อมกับมีสติ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเสมอ เมื่อวันสุดท้ายของชีวิตเวียนมาถึง เราจะไม่มีทางหวาดกลัวอีกต่อไป เพราะที่ผ่านมา เราได้เตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับความตายอยู่ทุกวินาทีแล้ว