ชีวจิต@อเมริกา รักษามะเร็ง (จบ)

ตอนที่แล้ว เราเล่าเรื่อง รักษามะเร็ง สาระสำคัญไปแล้ว ตอนนี้เรามาเก็บตก เรื่องการปรับชีวิตความเป็นอยู่ให้เป็นไปตามแนวทางเกอร์สัน