5 แฟชั่นฮิต สวย สังหาร

แฟชั่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เมื่อสวมใส่แล้วอาจจะทำให้สวย หล่อ และดูดี แต่หากเลือกผิดวิธีอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกัน