กินอยู่สมดุลด้วย ฮอร์โมนจากธรรมชาติ

ฮอร์โมนจากธรรมชาติ สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีข้อดีข้อด้อยอย่างสมเหตุสมผลไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ทันทีที่รู้ความต้องการของตัวเองว่ามันหักเหจากสิ่งที่ได้มา